Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9901 161b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna vialaj laj
9562 9b7c
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vialaj laj
5476 f779
Reposted fromFuuckallx96 Fuuckallx96 vialaj laj
Jest różnica między chęcią przebywania wśród ludzi a zdolnością przebywania z nimi.
— Psychiatra, Philip Scharfer, w kontekście ewentualnej schizofrenii u Ernesta Hemingwaya.
Reposted fromeksistens eksistens vialaj laj
7724 216f 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialaj laj
Fats uważał, że dziewięćdziesiąt dziewięć procent ludzkości popełnia błąd, który polega na wstydzeniu się tego, kim się jest: ludzie kłamali w tej kwestii - kłamali i udawali kogoś innego.
— Joanne Kathleen Rowling - Trafny wybór
Reposted frompuella13 puella13 viathefirstdrop thefirstdrop
0367 61ba 500
Reposted frompesy pesy viamartynkowa martynkowa
♡ | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viamartynkowa martynkowa
1038 b8b4
forget it.
Reposted fromwerterowska werterowska viaheavygunner heavygunner

nie lubię, kiedy ktoś coś a potem nagle nic.

Reposted fromnje nje viaWecanbeheroes Wecanbeheroes
7137 4052 500

Iris Kavka

Reposted fromciastkodnia ciastkodnia vialaj laj
Nienawidzę momentu kiedy nagle, całkowicie bez zapowiedzi robi mi się panicznie przykro. Gdy w jednej sekundzie dopada mnie ta chłodna rzeczywistość.
— tak bardzo przykro
Reposted fromzadaleko zadaleko vialaj laj
7183 64d2
ach
Reposted fromannmdv annmdv vialaj laj
Roses And Sunshines | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit vialaj laj
4143 e03b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl